Konsultacje

Formę psychoterapii staram się dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. O tym jak będzie wyglądać dalszy kontakt terapeutyczny decydują pierwsze spotkania konsultacyjno-diagnostyczne (od1 do 3).

Celem tych spotkań jest wstępne określenie problemów osoby lub osób zgłaszających się, omówienie oczekiwań związanych z wizytą jak również zastanowienie się nad właściwą formą pomocy terapeutycznej. Często też tematem tych wstępnych rozmów jest sama psychoterapia. Rozmawiamy o tym czym ona jest, dla kogo jest przeznaczona, jak przebiega. Omawiamy ramy współpracy, warunki i zasady uczestnictwa w psychoterapii.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 - 50 minut. W zależności od problematyki pacjenta, proponuję formę psychoterapii ekspresywną lub podtrzymującą.

Forma ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta i wykorzystuje techniki klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji.

Forma podtrzymująca sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji - gdzie terapeuta poprzez swoją aktywność i zachęcanie pacjenta do rozmowy skupia się na redukcji jego niepokoju i adaptacji do określonej sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości.