Psychoterapia młodzieży

Okres dorastania to trudny czas w życiu młodego człowieka. To moment poszukiwania własnej tożsamości związany z narastającymi w tym wieku problemami psychicznymi. Jest to czas w którym młody człowiek poszukuje wyjścia z chaosu przeżyć i działań, zastanawia się nad sensem własnego istnienia. Jest to okres nasilonych konfliktów z rodzicami, czas wewnętrznego rozdarcia.       

         Obecność niezrozumiałych i nie dających się ze sobą pogodzić sprzeczności w życiu psychicznym młodego człowieka jest charakterystyczny dla tego okresu rozwoju. Proces ten często wymaga wsparcia psychoterapeutycznego, które obejmuje następujące obszary:

  • zaburzenia zachowania (agresja, duża chwiejność emocjonalna, nadpobudliwość, impulsywność, tendencje do wycofywania, zaniżone poczucie własnej wartości)
  • trudności związane z sytuacją rodzinną np. rozwód rodziców
  • depresje i zaburzenia nerwicowe
  • natręctwa
  • trudności w szkole
  • uzależnienia np. od komputera
  • trudności w relacjach z rodzicami i rówieśnikami
  • itp.

 Jeżeli pacjent nie ukończył jeszcze 18 roku życia psychoterapia połączona jest z konsultacjami dla rodziców.